Thursday, March 22, 2012

LOST IN L.A.


LOST IN L.A. is the title of new collection in H&M. Here in Czech Budejovice this collection has arrived today, so I could see it.  And immediately I liked a few clothes of this collection.
Ztracen/a v L.A. to název nové kolekce v H&M. K nám do Č.B. se dostala dnes a tak jsem si ji mohla prohlédnout a hned se mi i pár věcí zalíbilo.

The T-shirt at the right corner I wanted and still want buy.

The colection is full of colors from yellow to blue and it is full of patterns and all, what fits to spring. This is like the colection is inspirated by the aricle from ELLE, about which I wrote yesterday. Just spring beauty.

Kolekce je plná barev od žluté po modrou a je plná vzorů a všeho, co se k jaru prostě hodí, jako by se tato kolekce nechala inspirovat článkem z ELLE o kterém jsem včera psala. Prostě jarní krása.

No comments:

Post a Comment