Wednesday, March 21, 2012

APRIL ELLE

What is in April ELLE? All about spring fashion and lots of interview with celebrities, but don't forget that ELLE has birthday. She is 18 years old now. In year 1994 was writing 1st article to ELLE magazine. And so was made T-shirts colection for ELLE's birthday and a few of them is gift to April ELLE. I have chosen this.
Co je v dubnové ELLE? Vše okolo módy na jaro a spoustu rozhovorů s osobnostmi, ale nesmí se zapomenout na to, že ELLE má 18 NAROZENINY. Roku 1994 byl napsán úplně první článek do časopisu ELLE. A tak byla vyrobena kolekce triček, jako dárek a pár z nich bylo dokonce, jako doplněk k dubnové ELLE. Já jsem si vybrala toto.


I am wearing T-shirt ELLE (University od Beaity since 1994), H&M jeans, LINDEX socks.

For spring? ELLE advise, that we select for spring as last autumn patterns of flowers. But geometric patterns, stripes, leather, pastel colors also. And don't be afraid to combine.
Pro jaro? ELLE radí, aby jsme pro jaro, stejně jako pro minulý podzim volili vzory květin. Ale také geometrických vzorů, pruhů, kůži, pastelové barvy a prostě se nebáli kombinovat.
Pastel colors. I am looking forward to them so much, because I like their simplicity.
ELLE: "If you really need something, so it is pastel colors. Start thing about them right now! Ideal is their combine with lace, gold, but so with sprort elements." 
 Pastelové barvičky. Na ty se nejvíce těším já, protože se mi líbí jejich jednoduchost.
ELLE: "Jestli na jaře něco opravdu potřebujeme, jsou to pastelové barvy. Začněte o nich přemýšlet už teď! Ideální jsou jejich kombinace s krajkou, zlatou, ale i sportovními prvky."

What interested me in ELLE?
Co mě zaujalo v ELLE? 


Pic 1: Sweater H&M, jeans Marc Cain, shoes Sergioj Rossi, bag Christian Diro
Pic 2: Dress, bag and bracelet Prada, ring Bulgari

No comments:

Post a Comment