Wednesday, November 7, 2012

dancing: lesson 9: second part

Here you have second part from dancing. You can see shoots with Sarah, Lucas (my dancer) and Lucy (three last pics, I would say the funniest pics).  And also I would say - the best extended lesson (despite the fact that it was only the second one)

Tady máte druhou várku fotek z tanečních. Můžete vidět tu se Sárou, Lukášem (mým tanečníkem) a taky ty s Lucinkou (poslední 3, řekla bych nejvtipnější fotky). A ještě bych dodala - asi nejlěpší prodloužená (i když teprve druhá). 
With Sarah

Tuesday, November 6, 2012

dancing: lesson 9: first part

This dancing I divided to two parts. First part is outfit and photos only with me and 2nd part is about photos with my friends. This 9th lesson was a bit longer then the last one. I chose black-gold dress and to them I chose black-gold make-up. For now it's all.

Tyto taneční jsem rozdělila do dvou částí. První částí je outfit a druhá část budou spíš fotky s kamarády (Luckou, Sárou, Lukášem). Tato 9. lekce byla o trochu delší než předchozí. Zvolila jsem černo zlaté šaty a k nim barevně líčení. Prozatím je to vše.

Friday, November 2, 2012

new in

For first I want to apologize for my two-day absence of publishing post, I didn't have something to write and still I haven't. Weather is foul, it's raining, I can't take outfits and I have lot of work for school. I hope tomorrow will be some more interesting article.
All three thing I have for little longer time (two weeks), but I didn't know to which article I have add this and I didn't want to combine it with winter new in (I mean, coat, boots, gloves and so...). So I have this brief article for you, in which I describe my three new thing in short sentences.

Za prvé bych se chtěla omluvit za moji dvoudenní absenci na blogu, nějak jsem neměla o čem psát, pořád nějak nemám. Počasí je hnusné, prší, nemůžu fotit outfity a mám toho teď hodně ve škole. Snad zítra bude o něco zajímavější článek.
Všechny tři věci už mám trochu delší dobu (dva týdny), ale neměla jsem je do jakého článku dát a zase sem je nechtěla kombinovat s zimním "new in" článkem (kabát, boty, rukavice...). Tak mám pro vás tento maličký new in, ve kterém máte v krátkých větách věci popsané.

1. ELLE magazin/ časopis ELLE
Unfortunately I didn't have no time for read this ELLE. I hope I will in weekend. Otherwise I think you see in blog posts how beautiful present is in this issue.

Bohužel jsem se k němu za celou dobu ještě nedostala. Snad ho zvladnu přečíst přes víkend, už mi tu leží opravdu dlouho. Jinak asi jste už viděli na spoustě blozích jaký hezký dárek je v tomto vydání.

Tuesday, October 30, 2012

dancing: lesson 8

8th lesson of dancing is behind us. I chose very simple black dress with gold bottoms from H&M, which you could see in this old outfit from September. I combine them with black and only black things (jacket, pocket book and shoes). Do you like shoots of me? I think all together (also with hairstyle) look very ranaissance. (Mainly the 2nd pic)

Osmá lekce tanečních je za námi. Vybrala jsem si jednoduché černé šaty se zlatými knoflíky z H&M, které jste mohli vidět ve starším outfitu ze září.  Zkombinovala jsem je s černými věcmi (sáčkem, psaníčkem a boty). Líbí se vám fotky? Já myslím, že vše dohoromady (také s účesem za který děkuji Lucince) vypadá velmi renesančně. (Hlavně druhý obrázek)

Sunday, October 28, 2012

white weather

The only things which we are missing to start with Christmas are: decorated Christmas tree, decoration and some presents. As soon as possible I will publish some Christmas wishlist for you, I have some Christmas mood nowadays. Otherwise I am sorry for no shoots with snow (they will be if snow will stay), only the one shoot done from window, because nobody got me out of the house over the weekend and I rather stayed at my warm home.

Jediné, co chybí k tomu aby už Vánoce mohli být je asi ozdobený stromek, výzdoba a nějaké dárky. V co nejbližší době pro vás přichystám nějaký svůj vánoční "wishlist", mám teď trochu vánoční náladu. Jinak mě prosím omluvte, že nejsou žádné fotky se sněhem (budou, pokud nás neopustí), jenom ta jedna focená z okna, opravdu mě do té zimi přes víkend nikdo nedostal a já radši zůstala v teple doma.

food for fridayy

 Here is promised article - diary post from Friday. And here is outfit post. On Friday I was with Lucy, we went to Marks&Spencer to bought some food and when we saw there are candy for Christmas we had to buy something. We chose caramel bonbons and some chocolate pieces, but we needed some food for dinner so we bought these muffins (same you can get for breakfast in McDonald's) and combined them with vegetables. It was very tasty and healthy dinner and nice evening with Lucy. In rest of my holidays I was watching TV and studying. What about your weekend/holidays?

Tady je slibovaný článek - "diary" z pátka. Tady je "outift post". V pátek jsem byla s Luckou a zastavily jsme se v Marks&Spencerovi, aby jsme koupili nějkaé jídlo, ale když jsme viděli všechny ty Vánoční sladkosti, tak jsme si už autoaticky vybírali z nich, vybrali jsme karamelky a nějaké čokoládové figurky, potřebovali jsme ale také nějaké jídlo na večeři, tak jsme si k tomu vzali ještě muffiny (podobné můžete dostat k snídani v McDonald's) a k tomu jsme si dali zeleninu. Bylo to vynikající a zároveň zdravé. Ve zbytku prázdnin jsem se koukala na TV a učila se. Co jste dělali vy?

Saturday, October 27, 2012

peculiar combination

Here you are what I wore yesterday. I don't know if thins was a good choice, what do you think about this outfit?  Floral skirt from H&M in combination to Orsay black T-shirt with polka dot ruffles. And I completed by black shoes with heels from Baťa, furry handbag from Baťa too and black perforated hose. And to made me not cold I took red coat, because it suits to this outfit, by me. From this day will be also diary post, I think, tomorrow.

Tady máte, co jsem si oblekla včera. Nevím jestli to byla dobrá volba, co si myslíte o outfitu? Sukně s kvetinovým vzorem z H&M v kombinace k šernému tričku s puntíkovanými volánky z Orsay. A doplnila jsem to černými botami s podpadky z Bati, chlupatou kabelkou také z Bati a černými děrkovanými punčochami.  A aby mi nebyla zima, tak jsem si vzala červený kabátek, protože se k tomu hodí, podle mě. Z tohoto dne bude ještě "diary", asi zítra.

Friday, October 26, 2012

last Thursdayy

Finally fall holidays are here and I have free time. First free day - Thursday - I spent (almost all) by chilling at home and having a fun. It started with Sara, we went to café for some coffee and then met with Lucy and spent time together. We were watching long-awaited 13th episode Pretty Little Liars from 3rd series, it is Halloween special episode and also we were watching some horrors. Last night had to be something like "halloween ladies night". We just had a fun and fun and fun:D

Konečně podzimní prázdniny a já mám konečně čas. První volný den - čtvrtek - jsem strávila (skoro celý) na pohodu doma. Začal se Sárou v jedné kavárně (Tchibo) kam jsme si zašli na kafe a pokračoval tím, že jsem se sešli s Luckou a byli spolu u nás. Zhlédly jsme dlouho očekávanou 13. epizodu Pretty Little Liars ze 3. serie, je to speciální díl pro Halloween a také jsme se koukali na různé horory. Tahle noc měla být něco jako "halloweenská dámská jízda". Trochu jsme se bavily no:D