Thursday, April 19, 2012

MAY ELLE


ELLEtrend
What else will be spring trend? Style "BABY GIRLL"-candy colors, english lace, flowers and plenty of girls things. Main idea of these designs is transfer with fashion to the fifties. And I think, that It managed-skirts to the knee, pastels, innocence and fragility. All this is in spring collections.
Next spring trends are stripes (two-color and multicolor), pleated dresses and skirts and also significant colors-red and green.

Co dalšího je jarním trendem? Styl "HOLČIČKA"-cukrátkové barvy, anglické krajky, květiny a spoustu dalších dívčích věcích. Hlavní myšlenkou těchto vzorů a barev je dostat se s módou zpět do 50. let. Což myslím, že se podařilo velice dobře-sukně do míry kolen, pastelové barvy, nevinnost a křehkost. Vše je do jarních kolekcí zahrnuto. 
Dalšími jarními trendy jsou také pruhy ať už dvojbarevné nebo barevné, plisované šaty a sukně a také výrazné barvy-červená a zelená.
Louis Vuitton is appearing in this ELLE frequently and mainly because of new collection for spring/summer 2012, which is full of pastels and bright colors, but also english laces and plenty of other patterns, which perfectly transfer you to fifties.

Louis Vuitton se v této ELLE oběvuje velice často a to hlavně kvůli nové kolekci pro jaro a léto, která je plná pastelových a světlých barvev, ale také anglických krajek a spousty dalších vzorů, které vás perfektně přenesou do 50. let.
What very surprised me like spring trend was inspiration by male pajamas. I can't introduce to myself somebody in pajamas on street.

Co mě, ale velice jako trend překvapilo byla inspirace pánskými pyžami. Nedokážu si v tomhle prostě nikoho představit na ulici.
In may ELLE wasn't so many articles about fashion, but more about body and body care. In part ELLEbeauty you can read about that how to make-up and which shades to use. I was most interested in pastel eyeshadow Christian Dior.

V květnové ELLE se až tolik neobjevovali věci okolo oblečení, ale spíše o postavě a o péči o tělo. V ELLEbeauty se můžete dočíst o tom jak se malovat a jaké používat odstíny. Mě nejvíce zaujali pastelové stíny Christian Dior.
I was wearing CCC shoes and everithing else is H&M.

No comments:

Post a Comment