Sunday, April 15, 2012

DANCING DAY

If I have evaluated today according to how we placed, so I would say, that today was bad day, but because today I spent with one of the best girls from dancing (for me It is the best girl from dancing now), so this day was good. But I am still thinking about one question-go to other dancing centre, stay there or finish with dancing?!

Kdybych dnešek hodnotila podle umístění, tak byl dnešek nepovedený, ale protože jsem ho vcelku strávila s jednou z nejlepších holek z tancování (pro mě momentálně nejlepší holka z tancování), tak byl vyvedený. Stále mě ale trápí otázka ohledně tancování-přejít do jiného centra, zůstat a nebo úplně skončit?!

I know I look so horrible there and on 3rd pic is Lucy:) she's cute.

By the way home to Czech Budejovice from competition we stopped in McDonald's, unfortunately without the medal, and in this McDonald's was McCafe, so me and Lucy (we're both vegetarians)  used it and we spent a little money for something other than clothing.
Now only remaining is learning to tomorrow's tests and then I can go to bed at rest:)

Cestou domů z Prahy ze soutěže jsme se zastavili, bohužel bez medaile v McDonald's, kde bylo McCafe, takže já a Lucka (obě jsme vegetariánky) jsme toho hned využili a trochu utráceli i za něco jiného než za oblečení.
Teď už se zbývá jen naučit na zítřejší testy a mohu jít v pohodě spát:)

No comments:

Post a Comment