Wednesday, October 17, 2012

new in!

This new in will be without clothes. Some new in with clothes will be, I think, in mid-Novermber, because now I have no time for a bit bigger shopping. I want to show you my new cosmetics and some new stuffs. (nail file, hair mask, mascara, blusher, snack box, can and iPhone case)

Tento "new in" bude bez oblečení. Článek o nových věcech (oblečení) bude, myslím, v polovině listopadu, protože nemám teď moc čas na nějaké větší nákupy. Chtěla bych vám ale ukázat, co mám nového z kosmetiky a pár nových věcí. (pilníček, maska na vlasy, řasenka, tvářenka, svačinový box, piksla a obal na iPhone)


1. Nail File and Hair Mask / Pilníček a Maska na vlasy
Both things are from Yves Rocher. First about the Hair Mask, it costs about 230 crowns, but can't say, if this mask is good or not. But the shop assistant recommended it to me, so I want to try it. Otherwise the Mask smells very good.
And the Nail File is normal Nail File. They both cost 55 crowns. Don't know what more can I say to this two thing, if you have some questions, ask me.

Obě tyto věci jsou z Yves Rochera. První o té masce na vlasy, stála okolo 230 Kč, ale nemohu říci, jestli je maska dobrá nebo ne, ale prodavačka mi ji doporučila, a tak jsem ji chtěla vyzkoušet. Jinak krásně voní. 
A pilníček je normální pilníček. Oba stály 55 Kč. Nevím, co napsat víc k těmto dvou věcem, ale pokud máte nějaké otázky, tak se můžete zeptat.


2. Mascara and Blusher / Řasenka a Tvářenka
Both these thing are from FAnn Perfumery.
Brand of mascara is L'oréal Paris and name of mascara is Volume Million Lashes - Extra Black. Mascara costs about 420 crowns. Plastic brush suit me very much and I think that it makes my lashes a bit longer.
Brand of blusher is Bourjois Paris, hue is 54 ROSE FRISSON and it costs about 280 crowns. It's a bit darker and stronger then I had, but I like it. I love when someone has pink cheeks.

Obě tyto dvě věci jsou z FAnn Parfumerie.
Značka řasenky je L'oréal Paris a název je Volume Million Lashes - Extra Black. Řasenka stojí okolo 420 Kč. Plastový kartáček mi velice vyhovuje a myslím, že řasenka udělala mé řasy i o trochu delší a hustčí.
Značka tvářenky je Bourjois Paris, odstín 54 ROSE FRISSON a stála okolo 280 Kč. Je o trochu tmavší a výraznější než ta, co jsem měla, ale líbí se mi to. Moc se mi líbí, když má někdo výrazné tváře.

3. Snack Box and Can / Svačinový Box a Piksla
This Snack Box is my first elegant snack box. It's also from Yves Rocher and box is in fall colors. Isn't it? Vine, brown and white color - it's typical from autumn.
I don't know yet, how (for what) I will use this Can, but I think that I will fill her by candy. Do you have some better idea?

Tento svačinový box je můj první elegantní svačinový box. Je také z Yves Rochera a je v podzimních barvách. Nebo snad ne? Vínová, hnědá a bílá barva - typické pro podzim.
Nevím an co budu tuto pikslu používat, ale myslím, že ji naplním bonbony. Nemáte nějaký lepší nápad?

4. Smartphone Case / Obal na iPhone
The best for last. This case is my sweetie for now. My iPhone always wears it. It is from H&M and cost about 150 crowns. They have this case in two colors - in black and in some color between pink and orange. I chose this one because I think it looks more elegant with black iPhone. And, I think, that it looks very good and interesting in shoots. What you think? Is it so much crazy?

To nejlepší nakonec. Tento obal je teď mým miláčkem. Můj iPhone je v něm stále oblečen. Obal je z H&M a stál okolo 150 Kč. Mají ho ve dvou barvách - v černé a v nějaké mezi růžovou a oranžovou. Vybrala jsem si tuto, protože myslím, že na černém iPhonu vypadá víc elegantně. A myslím, že to vypadá hezky a zajímavě na fotkách. Co myslíte? Je to až moc bláznivý?

1 comment:

  1. Tak přesně na tuten obal jsem koukala :D
    Je prostě božíííí

    Tínka

    ReplyDelete