Thursday, September 20, 2012

little new in

This is only small new in, because I have no time for shopping in these days. So I haven't so much new things in my wardrobe. Only one new yellow T-shirt, nice handbag, facemask and elegant blouse (all is H&M). And also no time for new ELLE wasn't yet. I think I will read the new ELLE on weekend and will publish article about ELLE. For today it is all, because I have to study german.

Toto je pouze malý "new in", protože nemám moc času na nakupování v poslední době. Tak nemám moc nových věcí v mé skříni. Pouze jedno žluté tričko, krásnou kabelku, pleťovou masku a elegantní blůzku (všechno z H&M). A také jsem dosud němela čas na přečtení nové ELLE, doufám, že se najde čas o víkendu, a že také hned najdu čas napsat o ELLE. Pro dnešek je to všechno, protože se musím jít věnovat také trochu učení.

I have this T-shirt for a longer time. It was present from my friend.

Mám tohle tričko už po trochu delší dobu. Byl to dárek od mé kamarádky. 

This small bag from H&M, I just felt in love with this accessories. Details are perfect and it will absolutely suit to my new blouse (the next one new in thing).

Tato malá kabelka z H&M, hned jsem se do ní zamilovala. Detaili jsou dokonalé a bude se skvěle hodit  k mé nové blůzce (hned další věc, kterou mám novou). 

 This black blouse is very elegant. It's form youth part in H&M (DIVIDED). I wore this blouse today and tomorrow will post one outfit with this.

Tato černá blůzka je moc elegantní. Je z části pro mladší v H&M (DIVIDED). Měla jsem na sobě tuto blůzku dneska a hned zítra vám publikuji outfit post.


The last one is this cinnamon and argan oil mask. I will try this face mask and will write you about it.

Poslední je pleťová maska ze skořice a arganového oleje. Zkusím jí hned o výkendu a napíšu jaká je.

1 comment: