Tuesday, June 26, 2012

JULY ELLE

This ELLE made me really pleasantly surprised. There is so much very good articled after long time. I saw a few clothes, which I very like and I found there my new "PREPPY" style for next school season and I will pay article for this style in this week.

Tato ELLE mě opravdu příjemně překvapila. Nejen, že v ní po dlouhé době bylo mnoho článků, které mě opravdu zaujaly, ale také jsem zde narazila i několik kousků, které se mi moc líbily a tak nějak jsem se rozhodla pro příští sezonu pro takzavný "PREPPY" style, o kterém se dozvíte více v mém (sobotním nebo nedělním) článku nebo na str. 44 (v časopisu ELLE).

ARTICLES/ČLÁNKY:
This articles were very interesting.
Rules of the Red Carpet (this article is very interesting and editor wrote it)
- Why women don't wear shoes with high heels there? (This article forced me to think. My view of the heels is clearly positive. I love shoes with high heels and I can't wait to age, where high heels will not look like "bitch style" on me. But true is that in Czech Republic shoes with high heels aren't so popular like in NYC. Maybe one time me dreams came true and I will be in NY streets and I will be wearing high heels)
- Young and accomplished (This article was very good. I learned that style which I really like is cell like PREPPY style and this style you can see in gossip girl-Blair and her "hops". More about this style will be in article in this week)
- ELLEdetails (All necessity to holiday bag like rings, small bags, pajamas and things with seashells)
A copy of the ransom for the success (Always when somebody was copy me, so it made me angry, but this article learned me that when somebody is copy me he like me style and I am his icon)
- ELLEbeauty (Make up for summer have to be mainly simple and natural. All have to be in bronze)

Tyto články doporučuji pro přečtení.
-str.10 Pravidla Červeného koberce (tento článek mě velice zaujal, šéfredaktorka popisuje zážitek)
-str.17 Proč u nás ženy nenosí podpadky? (Článek mě donutil k zamyšlení. Můj názor na podpadky je jednoznačně kladný. Já miluji vysoké boty a už se nemohu dočkat až dosahnu věku při kterém opravdu vysoké boty nebudou vypadat jako "styl prostituky". Ale pravdou je, že u nás v České Republice se tyto boty nenosí tak jako třeba v NYC, tak snad se mi splní i to, že je budu nosit v NY)
-str.44 Mladí a dokonalí (Tento článek mě nejenže neuvěřitelně zaujal, ale došlo mi, že styl "PREPPY" je něco, co více méně nosím. Tento styl můžete vidět například v gossip girl na Blair a jejích "poskocích". Více v článku, ktreý publikuji během týdne)
-str.47 ELLEdetaily (Všechny nezbytnosti do prázdninového zavazadla, jako například prsteny, malé kabelky, pyžama a věci s mušličkami)
-str.99 Kopie jako výkupné za úspěch (Vždy když mě někdo kopíroval, tak mi to vadilo, ale díky tomuto článku mi došlo, že tím, že mě někdo kopíruje mi dává najevo, že jsem jeho vzor.)
-str.138 ELLEkrása (Líčení na léto nechte spíše jednodušší a buďte přirozené a vše laďte do bronzových odstínů)

CLOTHES/OBLEČENÍ:
Things, which was interesting for me. The labels are write in pictures.
Věci, které mě zaujali. Značky máte napsané na obrázcích.
There is sample of more expensive thing, but amazing.
Tady ukázka sice dražších, ale úžasných věcí.
TRENDS/TRENDY:
Trends for summer are colors (red, yellow, blue, green...), but simple colors (black, white and beige) too. Big trend will be long dresses, but not all suit it. Care about it!

Trendem budou na léto jak barvy tak i jednoduché barvy a látky. Velkým trendem se také stanou dlouhé šaty, ale ne na každém vypadají skvěle. Na to pozor!

2 comments: